Το γραφείο τελετών Γκέσιος διαθέτει
σύχρονο στόλο οχημάτων, κρεματόριο, ψυκτικό θάλαμο και νεκροστάσιο,
και είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε σας ανάγκη άμεσα και αποτελεσματικά.